Als persoon geeft het je dagelijks het gelukzalige gevoel om als mens iets te betekenen wat écht telt. Je betekent iets voor je omgeving, voor onze samenleving.

Als bedrijf word je lid van een groeiend netwerk van ‘purpose-driven’ businesses. Dit zijn bedrijven die ook een andere rol willen spelen in de samenleving dan enkel geld genereren voor de aandeelhouders. Bedrijven die aanvoelen dat winst maken een gevolg is, geen doel op zich. Naarmate de mensen in onze samenleving steeds bewuster in het leven staan, zullen de bedrijven die in de toekomst succesvol zijn, die bedrijven zijn die een ‘purpose’, een ‘why’ hebben, die verder gaat dan louter winst maken, want dát is voor de consument nog nooit de reden geweest waarom ze kozen voor een bepaald product van een bepaald bedrijf.